Mataró Notícies

consells de participació

Engegat el procés per revisar el model participatiu i definir un nou marc normatiu. La voluntat del govern és aconseguir una participació “més real i més qualitativa”. A grans trets, la proposta de l’executiu municipal radica en la simplificació i reducció del nombre de consells sectorials –dels...