Mataró Notícies

L’Arxiu Comarcal rep la donació del fons de l’empresa Grobelastic

L’Arxiu Comarcal rep la donació del fons de l’empresa Grobelastic

Clara Sanchez

L’Arxiu Comarcal del Maresme rep la donació del fons històric documental de l’empresa “Grobelastic 1851-1991”.  El fons és una mostra del teixit empresarial familiar del país, i és per això que l’Arxiu Comarcal té la voluntat de garantir-ne la conservació i l’accés al públic en general.  Durant els darrers mesos s’ha classificat i descrit tot el material a les instal·lacions de la fàbrica Grobelàstic d’Arenys de Munt amb el finançament de l’empresa sota les directrius de la direcció de l’Arxiu.

El director de l’Arxiu, Alexis Serrano, explica que el fons documental Grobelàstic d’Arenys de Munt és fruit de l’acumulació de la documentació de la família Borrell i Portabella i dels seus avantpassats en la gestió i administració de les seves empreses. A més, destaca que no només s’ha conservat el fons documental de l’empresa central (Grober) sinó també de totes les seves filials, empreses actuants en el sector i que van ser absorbides. Es tracta de la documentació pròpia d’un fons d’empresa: projectes, comandes, resums de producció, balanços, inventaris, llibres de comptes i llibres d’actes de la junta de direcció, entre d’altres. Un total de 300 caixes i material de gran format que il·lustren el sector de les cintes elàstiques conformen aquest fons documental.

A part dels documents que s’han conservat en suport paper, també hi ha 15 positius fotogràfics de gran format d’imatges aèries de les fàbriques i el seu entorn immediat així com 20 plànols de les instal·lacions fabrils.