Mataró Notícies

En marxa la campanya de la Renda 2016

En marxa la campanya de la Renda 2016

Cristina Salad

En marxa la campanya de la Renda de 2016. Ho fa amb algunes novetats, la més important és la desaparició del programa PADRE i el sistema de l’esborrany que molts contribuents utilitzaven per fer la declaració de la Renda. En el seu lloc, l’Agència Tributària va llançar el sistema de Renda web l’any passat que, aquest any, s’ha generalitzat. Per poder presentar-la telemàticament, es necessita el DNI electrònic i un pin que permet accedir a les dades fiscals pròpies. Explica Ivo Florenza, assessor fiscal i soci d’Advisòria, que aquesta unificació del sistema és un avenç que permet fer-ho de forma més segura a través d’internet.

La segona novetat important és que els diners retornats per les clàusules sòl de les hipoteques no s’han de declarar. Les instruccions de l’Agència Tributària marquen que aquestes quantitats no són renda i no afecten a la declaració. Sobre les quantitats que els bancs hagin pogut retornar als contribuents pel pagament indegut de clàusules sòl i els interessos d’indemnització relacionats amb aquestes clàusules hipotecàries, el Reial Decret Llei 1/2017 de 20 de gener tampoc constitueixen renda i no s’han de declarar.

Els esborranys de declaració que elabora l’Agència Tributària per a cada contribuent són només una proposta i s’han de revisar per corregir les que no estiguin bé i afegir les que no apareguin reflectides.  En aquest sentit, Florenza apunta que és primordial la revisió de tot i recomana l’assessoria d’un professional en la matèria.

Estan obligats a fer-la els treballadors amb un salari brut anual de 22.000€, les persones físiques que durant l’any passat van desenvolupar activitat empresarial o professional i qualsevol altre persona que tingui dret a que l’Agència Tributària li retorni retencions a compte realitzats en concepte IRPF en l’exercici 2016.

Pel que fa al calendari de la campanya actual, el 4 de maig comença el servei de concertació de cita prèvia amb Hisenda. La campanya es tanca el 30 de juny.