Mataró Notícies

Mataró ha d'apujar l'IBI un 32% però congelarà la resta de taxes

Mataró ha d'apujar l'IBI un 32% però congelarà la resta de taxes

Eli Solsona

La regidora Carolina Soler presenta la proposta d'Ordenances fiscals per a l'any 2012El rebut mitjà d’un mataroní que pagui impost sobre els vehicles, IBI, brossa i cementiri s’incrementarà una mitjana de 85 euros respecte aquest 2011. En total, un contribuent amb aquestes característiques pagarà un total de 612,97€ en concepte d'impostos municipals, enlloc dels 527€ d’aquest any. Aquest augment està motivat perquè el govern es veu obligat a pujar l’IBI un 32% per posar-se al dia dels tributs, després que l’impost hagi estat congel•lat durant sis anys per pal•liar la revisió cadastral del 2005. La regidora d’Administració i Atenció Ciutadana, Carolina Soler, explica que per intentar atenuar l’impacte d’aquest augment de l’IBI, el govern congel•larà la resta de tributs (excepte la taxa de cementiris i la zona blava), modificarà el calendari fiscal per fraccionar el rebut en 3 venciments i es sol•licitarà la revisió cadastral per minimitzar l’impacte en els propers anys.

A més de no pujar la resta de tributs, es mantindran les bonificacions actuals referents a l’IAE –impost d’activitats econòmiques- (descomptes per a les empreses que apostin per les energies renovables, que disposin de plans de transport col•lectiu o bé que iniciïn la seva activitat). En definitiva, el govern vol oferir bonificacions fiscals a tots aquells qui apostin per l’emprenedoria, la generació d’ocupació, la rehabilitació i accessibilitat d’habitatges i la utilització de la deixalleria. També es mantindran les bonificacions referents a l’IBI (fins un 50% per habitatges de protecció oficial i per empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària; i fins un 70% per famílies nombroses); les referents a l’ICIO; i les referents a vehicles històrics i elèctrics.

D’altra banda, el govern municipal suprimirà taxes que no s’utilitzaven com el preu públic per neteja de pintades i grafitis (introduïda l’any passat) i n’introdueix de nous. És el cas d’una nova taxa per la permanència al dipòsit municipal dels vehicles abandonats, noves tarifes a la taxa per a llicències urbanístiques i ambientals, una nova tarifa de serveis de sanitat (es cobrarà uns 50 euros en cas que una inspecció sanitària requereixi 3 visites), serveis esportius i una nova taxa d’ús de l’espai firal.

Està previst que les ordenances i taxes pel 2012 s’aprovin inicialment al ple ordinari del 3 de novembre i de manera definitiva en un ple extraordinari el 23 de desembre, per tal que puguin entrar en vigor l’1 de gener. L’executiu de Joan Mora ja ha presentat l’avantprojecte d’ordenances a la resta de grups municipals en comissió informativa i, segons ha assegurat Carolina Soler, estan oberts i predisposats a estudiar les propostes que facin la resta de partits (recordem que el PSC ha proposat compensar la pujada de l’IBI amb una baixada del rebut de la brossa).
 

Etiquetes: