Mataró Notícies

Els Instituts Municipals desapareixeran l'1 de gener de 2013

Els Instituts Municipals desapareixeran l'1 de gener de 2013

Eli Solsona

Aprovat el procés de dissolució dels organismes autònoms per integrar-los a l’ajuntament a partir de l’1 de gener de l’any que ve. De 5 organismes, l’ajuntament i 4 instituts, el d’Esports, el d’Acció Cultural, el de Promoció Econòmica i el d’Educació es convertiran en un únic ens. L’objectiu de la supressió dels organismes autònoms és assolir cotes més altes de racionalització i eficiència dels recursos que permetin un augment de la productivitat a un menor cost, sense que el servei públic en surti perjudicat.

Tenint en compte la conjuntura econòmica recessiva i la situació financera de l’Ajuntament, el govern proposa l’extinció dels organismes autònoms després d’haver fet un anàlisi dels punts forts i febles de l’actual organització municipal, que posa èmfasi en l’elevat cost econòmic que representa pel pressupost municipal la configuració descentralitzada. D’aquesta manera segons Mora tot el grup passarà a tenir una sola comptabilitat per acabar donant millor servei al ciutadà i garantir més mobilitat entre els diferents departaments.

L’Ajuntament subrogarà en la seva totalitat el personal que treballa en els diferents organismes i per aquest motiu, es mantenen reunions els representants dels treballadors per acordar en quines condicions es produeix aquesta integració. A hores d’ara ja està tancat l’acord amb els treballadors de l’Institut d’Esports, que a l’igual que l’Institut Municipal d’Educació, tenen conveni propi. Un altre dels elements que es contemplaran serà el manteniment dels consells rectors per garantir la participació en cada una de les àrees.