Mataró Notícies

En marxa el procés per revisar i definiu un nou model participatiu

En marxa el procés per revisar i definiu un nou model participatiu

Eli Solsona

Engegat el procés per revisar el model participatiu i definir un nou marc normatiu. La voluntat del govern és aconseguir una participació “més real i més qualitativa”. A grans trets, la proposta de l’executiu municipal radica en la simplificació i reducció del nombre de consells sectorials –dels quals en dependrien grups de treball per a temes concrets- i en l’impuls de memòries participatives (òrgans participatius independents dels consells que es posarien en marxa per a grans temes de ciutat). El regidor de Participació, Joaquim Fernàndez, explica que el govern fa aquesta proposta perquè considera que la participació “és més fàcil quan l’objectiu és concret”.

Fernàndez ha insistit en explicar que “no es vol trencar amb el model participatiu actual”, sino que la voluntat és “millorar-lo i obrir-lo a més gent”. Així com la voluntat és reduir el nombre de consells sectorials agrupant, per exemple, el de Salut i el de Consum; pel que fa als consells territorials la intenció és mantenir els actuals i estudiar una divisió del consell del Nord, actualment integrat per sis barris molt diferents entre sí. També es té la intenció que part del pressupost es pogués decidir en el sí dels consells territorials i que el procés participatiu pugui començar abans.

El procés de revisió s’ha iniciat reunint tots els consells per explicar-los la proposta i que la puguin debatre. A partir d’aquí, es celebraran dues jornades de treball per consensuar el nou marc normatiu i per tractar les eines de foment de l’associacionisme i els mecanismes de participació (previstes pel 14 i el 21 de març, respectivament, al centre cívic del Pla d’en Boet). Un cop recollides totes les aportacions, s’elaborarà una primera proposta de Reglament de Participació Ciutadana que es preveu que el ple de juliol en faci l’aprovació definitiva. Al web de l’ajuntament hi haurà un espai per compartir informació i opinions, i es faran públiques les diferents fases i accions del procés.