Mataró Notícies

Mataró suspèn el cobrament de la plusvàlua a qui faci dació en pagament

Mataró suspèn el cobrament de la plusvàlua a qui faci dació en pagament

Eli Solsona

L’ajuntament suspèn el cobrament de la plusvàlua a qui faci la dació en pagament o estigui afectat per execució hipotecària. Aquesta moratòria d’un any suspèn l’emissió de la liquidació de l’impost, o paral•litza el pagament a tots aquells qui ho demanin a través de la presentació d’una instància a les oficines d’atenció ciutadana. És la manera que ha trobat l’ajuntament per poder fer realitat l’acord municipal per evitar que les persones en procés de desnonament haguessin de pagar l’impost que grava la transmissió de l’habitatge que precisament perden, tal i com apunta el coordinador general de l’ajuntament, Francesc Esteve.

Els sol•licitants hauran de presentar la documentació que acrediti que la transmissió correspon al que era el seu domicili habitual i que no són propietaris de cap altre immoble. La moratòria d’un any en el cobrament d’aquests diners ha estat la fórmula per la qual ha optat el consistori a l’espera d’una modificació legislativa que permeti als ens locals eximir del cobrament d’aquest impost que grava la transmissió de l’habitatge, tal i com apunta Esteve.

Aquesta mesura és una de les novetats de les ordenances fiscals d’aquest 2013.

Etiquetes: