Mataró Notícies

Modificat el Pla d'Iveco-Renfe per facilitar la seva urbanització

Modificat el Pla d'Iveco-Renfe per facilitar la seva urbanització

Eli Solsona

Aprovada una nova ordenació de l’àmbit Iveco-Renfe/Farinera per fer possible el seu desenvolupament. Per poder agilitzar la urbanització d’aquest sector, el govern ha aprovat una flexibilització i diversificació dels usos de les activitats que s’hi puguin implantar, reduir la mida de les illes i parcel•les previstes per fer-ne més fàcil la gestió. Els carrers es plantegen com a prolongació de la trama urbana situada a l’altre costat de l’avinguda del Maresme, i els edificis es dibuixen perpendiculars al mar amb alçades de 7 plantes i torres de 15 plantes.

La proposta anterior preveia macro illes que s’havien d’executar de cop, ordenació que estava pensada per ser executada per un sector immobiliari en plena expansió, amb capacitat de dur a terme projectes d’edificació urbana de grans dimensions, condicions que no es donen actualment. Ara, es planteja l’execució de l’àmbit en quatre sectors que es podran desenvolupar de forma independent en funció del grau de consolidació de les activitats en funcionament, s’incrementa lleugerament l’edificabilitat prevista (un 6,3%) i s’ajusten els costos d’urbanització. La voluntat del govern és que la primera part que s’urbanitzi sigui la més propera al TecnoCampus.

El sostre privat total és de 141.500 m² (davant els 133.000 m² de la primera proposta), un 87% del qual es destinarà a usos residencials i un 13% a terciari. Es planteja una ordenació a front de mar flexible en quant els usos que, a banda de l’habitatge i el comercial tradicional en planta baixa, pugui admetre altres usos residencials com l’hoteler o residències per a la tercera edat, o no residencials com oficines o altres activitats compatibles.
 

Etiquetes: